I-dokumentRadši než materialistický svět, tak spokojený život

I-dokument